به گزارش تابناک اردبیل، حزب عدالت و توسعه ترکیه در حاشیه همایش انتخاباتی خود برای شرکت کنندگان در این مراسم در استادیومی در جنوب ترکیه سفره افطاری جالبی شکل داد.