سینما سینما: شادمهر راستین از مرگ غم انگیز و ناگهانی بازیگر خردسال فیلم یه حبه قند ساخته سید رضا میرکریمی خبر داده است.فوت ناگهانی بازیگر خردسال «یه حبه قند»

فوت ناگهانی بازیگر خردسال «یه حبه قند»