به گزارش تابناک اردبیل، علی اکبر روح نواز روزنامه نگار در صفحه اجتماعی خود نوشت: آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان یکشنبه 22 مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها در دانشگاه تهران در واکنش به منتقدین خود در اتخاذ سیاست گفتاردرمانی، بیان داشت: بله، "گفتار درمانی" خیلی موثر نیست اما "امید درمانی" مهم است!

ایشان در تائید گفته خود که گمان می رود عبارت جدیداش تا مدتها نُقل محافل سیاسی و مرسوم ادبیات سیاسی کشور باشد، گفت: به محض انتخابم در انتخابات سال 92 دلار سقوط کرد چرا که کلید اصلی دولت یازدهم، امید مردم بود و می‌دیدند که هر روز گره‌ای گشوده می‌شود.

اما آقای روحانی این را نگفت که کاهش چند صدتومانی نرخ دلار در مقطع زمانی یاد شده و حتی چندماه قبل از تشکیل دولت یازدهم، نه محصول عملکرد دولت او بلکه تابعی از فضای روانی و بین المللی حاکم بر کشور بود.

خوب بود که آقای رئیس جمهور این را هم با شجاعت اعتراف می کرد که امروز مردم بهای همان سیاست غیراصولی و انقباضی مهار تورم در دولت یازدهم را می پردازند، تصمیمی به غایت غلط که ماههاست شبیه یک سونامی ویرانگر عمل کرده و تازه آقای رئیس جمهور به تعبیر خود "امید درمانی" می کنند!

آقای رئیس جمهور! اصلاً فرض بگیریم که سقوط قیمت دلار در سال 92 حاصل تئوری و عمل دولت تدبیر و امید بود، اما با این ضرب المثل معروف چگونه کنار می آئید که می گوید: داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است!

وقتی در فاصله زمانی چند ثانیه از اعتراف تلویحی به شکست سیاست "حرف درمانی"، نبش قبر کرده و می خواهید برای توجیه افکار عمومی، سال 92 را مستند ادعای خود قرار دهید دیگر چه اصرار و دلیلی دارد که دنبال تولید مفاهیم انتزاعی در ادبیات سیاسی باشید؟

مردم در زمان حال و با واقعیات زندگی می کنند و کاری به گذشته ندارند، می گویند که آقای رئیس جمهور از گذشته نگویید ،از امروز برایمان حرف بزنید.

انتهای پیام