اختصاصی تابناک اردبیل/
احکام 12مدیر و کارمند بازداشتی جهاد کشاورزی اردبیل

به گزارش تابناک اردبیل، نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته بود که بنا به اعلام رسمی دادستان مرکز استان اردبیل، 12 نفر از مدیران و کارشناسان متخلف در حوزه آب و خاک کشاورزی به دلیل آنچه که سواستفاده از موقعیت شغلی، تبانی و رشوه عنوان شد، بازداشت شدند.

ناصر عتباتی همزمان این را هم گفت که 3 نفر دیگر در شرکت آب منطقه ای اردبیل با اتهامات فساد مالی دستگیر شده و در بازداشت به سر می برند؛ ضمن این دستور بازداشت سه فرد دیگر نیز صادر شده است.

بر پایه این گزارش 25 مهرماه سال 96 هم دادستان اردبیل گفته بود که 5 نفر از کارمندان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به اتهام اختلاس و جعل اسناد در بازداشت هستند.

به گزارش تابناک اردبیل، فصل مشترک این بازداشت ها و اتهامات در این سه شرکت و سازمان دولتی، تخلفات در حوزه آب و در راستای صیانت و حفاظت از منابع آبی از سوی مرجع قضایی عنوان شد.

هر چند «تابناک اردبیل» پیش از این در گزارشی بر ضرورت شفاف سازی و اطلاع رسانی از سرنوشت این پرونده ها به عنوان مطالبه مردمی تاکید داشت اما خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که سرانجام از میان بازداشت شدگان سازمان جهادکشاورزی استان، دو مدیر به طور جداگانه در پست مشاور رئیس سازمان در امور "مالی" و مشاور"آب و خاک" منصوب شده و دیگر کارمندان به تناسب مسئولیتی که داشتند کم و بیش در همان پست سازمانی قبلی ابقا شده اند.

از زمان اعلام بازداشت این مدیران و کارمندان تاکنون درباره سرنوشت این پرونده و نوع تصمیم قضایی درباره بازداشت شدگان هیچ خبری در دست نیست اما قضاوت درباره آن را می توان با درنظرگرفتن این مهم که همه بازداشت شدگان به مسئولیتهای اداری برگشته و «احکام» جدیدی در سطح مشاور سازمان و ...دریافت کرده اند، ارزیابی کرد.

خبرنگار «تابناک اردبیل» از سرنوشت پرونده بازداشتی های شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل خبری در دست ندارد اما اتهامات مشترک مطرح برای افراد در این سه شرکت و سازمان این گزاره را تقویت می کند که بازداشت شدگان این دو شرکت نیز همانند جهادکشاورزی استان به محل کار خود بازگشته باشند هر چند که تصمیم نهایی در این باره با دستگاه قضایی است.

انتهای پیام