عکس یادگاری روحانی، پوتین و اردوغان

 
 
 
منبع: ایسنا