سازمان خصوصی سازی اعلام کرد
شرکت دولتی آب منطقه ای اردبیل «خصوصی» می شود

به گزارش تابناک اردبیل،در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی کشور آخرین لیست از شرکت‌های دولتی قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی در سال 97 را به تفکیک دستگاهها اعلام کرد که شرکت آب منطقه ای اردبیل، آبفا و آبفای روستایی اردبیل در این فهرست قرار دارند.

بیشتر بدانید

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که 100 درصد سهام شرکت آب منطقه ای و شرکت آبفای روستایی اردبیل و 48 درصد آبفای اردبیل را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

این قانون شامل همه شرکتهای آب منطقه ای،آبفا و آبفای روستایی استانهاست.

انتهای پیام