به اتهام دریافت رشوه
کیفرخواست پرونده مدیر آب منطقه‌ای اردبیل صادر شد

به گزارش تابناک اردبیل، ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، از صدور کیفرخواست پرونده مدیر امور آب منطقه‌ای شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: این پرونده با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و اداره کل اطلاعات استان اردبیل تشکیل و پس از تحقیقات کامل و جامع منجر به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو شد. 

وی در تشریح این خبر گفت: این پرونده در مجموع ۹ متهم داشت که مدیر وقت امور آب منطقه‌ای شهرستان اردبیل با همکاری و مشارکت بعضی از اعضای دفتر و اشخاص عادی دیگر اقدام به دریافت رشوه، جعل پروانه‌های بهره‌برداری آب، افزایش غیرقانونی مجوز برداشت از چاه‎ها، دستکاری در پروانه‎های بهره‌برداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند.

در این باره بخوانید
اعتراضات مردمی در شرکت آب منطقه‌ای اردبیل «قربانی» گرفت!
مسابقه حفر چاه‌های غیرقانونی در«ارشق» مشگین‌شهر
كشف فساد مالی در شرکت آب منطقه اي اردبيل
تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت آب منطقه ای اردبیل
دلیل سکوت آب منطقه ای اردبیل مقابل تاراج حقابه مغان از ارس!
لزوم حساب‌کِشی از درآمد نجومی آبهای گرم سرعین
آمار دقیق چاه‌های غیرمجاز استان اردبیل چقدر است
آیا اصلاحات«آبی» استاندار اردبیل در راه است
درآمد نجومی آبهای گرم سرعین به جیب چه کسانی می رود؟

دادستان اردبیل با تاکید بر برخورد قاطع و جدی با هرگونه فساد اداری گفت: دادستانی بدون اغماض با هرگونه فساد طبق قانون برخورد می‎کند.

انتهای پیام