عکس/ استتارهای دیدنی در حیات وحش
 

قدرت استتار به برخی حیوانات اجازه می‌دهد تا همزمان از نگاه دشمن و آسیب رسیدن در امان باشند و اینکه به راحتی به شکار بپردازند.