مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :
ارسال کمک‌های شرکت برق به مناطق سیل‌زده

حسن محمدی با بیان اینکه کمک های همکاران و پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان ، امروز به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال شد، اظهار کرد: همکاران ما کمک های خود را در قالب اقلام مورد نیاز این عزیزان با ارزش ریالی مبلغ پانصد میلیون ریال به مناطق استان لرستان ارسال کردند.

محمدی گفت : با توجه به حوادث تلخی که برای هموطنان جنوب کشور و استان لرستان رخ داد همکاران و پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن همدردی با این عزیزان همگام با سایر مردم و هموطنان ، کمک های خود را در قالب اقلام مورد نیاز این عزیزان با ارزش ریالی مبلغ پانصد میلیون ریال به مناطق استان لرستان ارسال نمودند .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :