تابناک‌اردبیل منتشر کرد
نتایج یک نظرسنجی؛کارنامه استاندار اردبیل ضعیف است

به گزارش تابناک اردبیل،‌ نتایج نظرسنجی انجام گرفته در صفحه«تابناک اردبیل» که از 17 فروردین ماه جاری در معرض دید و نظر و رای مخاطبان این رسانه قرار داشت،‌ حاکی از این است که 65 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عقیده دارند، ‌آقای اکبر بهنامجو در سال 97 و در مسئولیت استانداری اردبیل عملکرد «ضعیفی» داشته است.

20 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هم عملکرد و کارنامه مدیریتی استاندار اردبیل را «خوب» ارزیابی کردند.

15 درصد هم نفیاً و اثباتاً از اظهارنظر درباره سئوال نظرسنجی خودداری کردند.

انتهای پیام