راهپیمایی حامیان "آب" در اردبیل

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل، به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف جمعی از حامیان شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در شهر بیله سوار با شعار "جان آب در خطر" است راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی که از مسیر کانون فاطمیه بیله سوار انجام شد بعد از انجام راهپیمایی در مراسمی که در کانون برگزار شد از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم با اهدای هدایایی تقدیر شد.

http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1398/4/2/504312_572.jpg