تابناک بررسی می کند
آقای استاندار! لطفا از معامله شیرین «بد» دفاع نکنید

تابناک اردبیل- در شرایطی که رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان در زمان رسیدگی دیوان را بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خریدار این شرکت را فاقد صلاحیت و اهلیت می داند، اکبر بهنامجو در اظهارنظری عجیب و در دفاع از واگذاری بزرگ سال گفت: بازدیدهایی که از مجموعه کشت و صنعت مغان به همراه خریدار داشتیم، این اهلیت برای ما ثابت شده است!

وی در تائید اهلیت خریدار کشت و صنعت مغان این گونه استدلال کرد که از زمان واگذاری این شرکت تاکنون و به گفته او اشتغال ایجاد شده و اقدامات خوبی برای توسعه واحدها انجام پذیرفته است!؟

کیست که نداد مقصود از «اهلیت» خریداران شرکتهای دولتی بالاخص معامله شرکت کشت و صنعت مغان، اهلیت «عام» بوده و مواردی چون استخدام تعدادی کارگر و خرید تجهیزات کشاورزی(تراکتور) نه تنها به منزله اثبات اهلیت نیست بلکه هیچ نسبتی با این مفهوم نداشته و ندارد.

انتظار نبوده و نیست که نماینده عالی دولت و استاندار یک استان، شرایط «اهلیت» خریدار شرکت دولتی را که بی تردید مقدم بر واگذاری و تحویل مال است، در مورد خریدار کشت و صنعت مغان تا بدین اندازه تقلیل و تنزل بخشد.ضمن این که مرجع تائید اهلیت خریدار کشت و صنعت مغان و سایر خریدارن شرکتهای دولتی نه استاندار بلکه هیات واگذاری است که امروزه عملکرد آن مورد اعتراض همگان است.

اصرار مکرر و پافشاری بیش از اندازه استاندار اردبیل در دفاع از واگذاری بزرگ سال به شیرین عسل با همه مخالفتها و افشاگری ها از واگذاری پرابهام شرکت کشت و صنعت و اما و اگرهای جدی درباره «اهلیت» خریدار، افکار عمومی را با سئوالات و پرسش هایی مواجه کرده است.      

گویند اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید...

شایان گفتن است که شرکت کشت و صنعت مغان با ارزشی چند هزار میلیاردی سال گذشته در ازای پرداخت 100 میلیارد تومان نقد و اقساط 13 ساله به رقم یک هزار و 700 میلیارد تومان به شرکت شیرین عسل واگذار شد.

انتهای پیام