چشم انداز اردبیل را اینجا ببینید

به گزارش تابناک اردبیل، یکصدوهفدهمین شماره هفته نامه سیاسی فرهنگی چشم انداز اردبیل منتشر شد.

علاقمندان می توانند شماره جدید هفته نامه را از دکه های مطبوعاتی شمالغرب کشور تهیه کنند.
 
برخی مطالب مهم هفته نامه در این نشانی اینترنتی قابل دریافت است.
 
 
 http://www.tabnakardebil.ir/files/fa/news/1398/7/14/533639_169.jpg