نظرات شما درباره عملکرد استاندار منتشر می شود
2 سال از استانداری بهنامجو در اردبیل گذشت

به گزارش تابناک اردبیل، اکبر بهنامجو هفتم آبان ماه 1396 در جلسه هیات دولت و با تائید و تصویب هیات وزیران به سمت استاندار اردبیل منصوب شد.

این روزها سالروز تصدی این مسئولیت و آغاز سومین سال استانداری اردبیل توسط اکبر بهنامجو است.

بهنام جو، فعال سازی بخش توریسم استان اردبیل از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را از عمده برنامه های خود در زمان آغاز مسئولیت خود اعلام کرده بود.

دیدگاهها و نظرات خود را از عملکرد و کارنامه 2 ساله استاندار اردبیل در بخش«نظر شما» و در ذیل همین خبر جهت انتشار برای ما ارسال کنید.  

انتهای پیام