منطقه آزاد اردبیل باز هم رد شد

به گزارش تابناک اردبیل، شورای نگهبان برای بار نهایی لایحه مناطق آزاد را رد کرد و بحث منطقه آزاد اردبیل تا پایان برنامه پنج ساله ششم (تا سال ۱۴۰۴) قابل طرح شدن نیز نیست.

برنامه پنج ساله ششم توسط نمایندگان این دوره مجلس تصویب شده بود که صدیف بدری یکی از عملکردهای خود را تصویب مناطق آزاد اقتصادی بیان می کرد.

بحث رد لایحه مناطق آزاد موجب ریزش آرای نمایندگان فعلی در شهرستان نمین و ساکنین مغانی الاصل ساکن اردبیل خواهد شد.

شهرستان نمین دومین سیلی را از نمایندگان فعلی خورد. واگذاری طبیعت زیبای حیران به شهرستان آستارا و رد لایحه مناطق آزاد سیلی های سهمگین هستند که با دستان بی مهر مجلس دهم بر صورت نمین نواخته شده است.

انتهای پیام/