لیست بیمارستان‌های پذیرش بیماران کرونا در استان اردبیل