تابناک بررسی می کند
کشت و صنعت مغان چه خبر است؟!

تابناک اردبیل- نهم دی ماه جاری بود که با تصویب هیات واگذاری، پرونده فروش شرکت کشت و صنعت مغان برای تعیین تکلیف نهایی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون سیاست های کلی اصل 44 ارجاع شد.

مقرر بود که هیئت داوری در مهلت 2 ماهه درباره این پرونده اظهار نظر کند اما با گذشت نزدیک به 70 روز خبری منتشر نشده است.

با این وجود از شرکت کشت و صنعت مغان خبر می رسد که مالک آن برای پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پایان سال کارگران متوسل به اقدامات غیرمتعارف چون فروش دام مولد و ... شده است.

در این باره بخوانید
کارگران کشت و صنعت تجمع کردند/بهنامجو و ژائله در مغان
سناریو قانونی جلوه دادن معامله بزرگ این‌بار در هیات داوری

استاندار اردبیل بارها مدعی شده که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میلیاردها تومان سرمایه گذاری در این مجموعه انجام گرفته و در آینده 10 هزار نفر در این شرکت استخدام خواهند شد!

از زمان واگذاری کشت و صنعت به برنده دوم مزایده بزرگ سال، این معامله مورد حمایت و دفاع قاطبه مسئولان استانی در حوزه های مختلف بوده است.

انتظار می رود با مراقبت های ویژه از سوی نهادهای مسئول،پرونده هایی همچون کشت و صنعت مغان، بزرگراه رضی-امیرکندی و ...قربانی فضای سنگین ناشی از ویروس کرونا نشوند.

انتهای پیام