اردبیل- حمید چیت چیان وزیر نیرو با هدف بررسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وارد اردبیل شد.
صفحه  از ۱۸۵