مطالبه مردم و رهبری از مسئولان تمرکز بر تولید و اشتغال است
رهبرانقلاب ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام نهادند؛
علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر نقاط کلیدی تولید داخلی و اشتغال بویژه اشتغال جوانان است.
آغاز ثبت نام انتخابات شورای شهر از فردا
اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور
ثبت نام از داوطلبان از فردا دوشنبه 30 اسفند در فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور آغاز و تا پایان وقت اداری یکشنبه ششم فروردین 96 ادامه خواهد یافت.
صفحه  از ۱۹۷