رونمایی از لوح ارادت علویان به شاه اسماعیل صفوی
با حضور نمایندگان جامعه علویان اتریش صورت گرفت؛
با حضور نمایندگان جامعه اعتقادی اسلامی علویان ، لوح ارادت علویان به شاه اسماعیل صفوی در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی رونمایی شد.
صفحه  از ۲۶