منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه های پنج شنبه ۲۳ دی.
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی، یکشنبه ۱۹ دی
ارجاع پروژه احداث دروازه اصلی بقعه شیخ صفی به یونسکو
پرونده احداث دروازه اصلی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به یونسکو ارجاع شد.
توضیحات ودود موذن زاده درباره ساخت تندیس سلطان الذاکرین
فرزند سلطان‌الذاکرین، طراح و سازنده مقبره و سردیس استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی، مراحل مختلف طراحی و اجرای مقبره، سردیس و همچنین اقدامات آتی تکمیلی را تشریح کرد.
مسؤول بسیج رسانه استان اردبیل گفت: مطالبه‌گری حلقه مفقوده در مسیر توسعه استان است که باید در این زمینه، رسانه‌ها به یاری جامعه بیایند.
صفحه  از ۲۳۸