اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اردبیل
اذان صبح
۰۵:۰۲:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۸:۱۱
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۰۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۱۴
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۳۸