اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اردبیل
اذان صبح
۰۵:۵۴:۵۵
طلوع افتاب
۰۷:۲۶:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۳۰:۰۶
غروب آفتاب
۱۷:۳۳:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۵۲:۱۰