اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اردبیل
اذان صبح
۰۵:۰۰:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۳۸
غروب آفتاب
۲۰:۰۳:۰۰
اذان مغرب
۲۰:۲۱:۳۰