اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اردبیل
اذان صبح
۰۳:۵۸:۵۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۴۴:۱۴
اذان مغرب
۲۱:۰۵:۱۳