حرکت پوپولیستی روحانی از اردبیل کلید خورد
با اهدای خودرو وانت به "میرزا آقاسی"
ایران خودرو در راستای سیاست های دولت دوازدهم برای حمایت از حامیانش، یک دستگاه خودرو تندر به میرزاآقاسی اردبیلی هدیه داد!
صفحه  از ۵۴۳